Wo colo radiju

Colo radijo je njekomercielne lokalne radijo, kotrež móžeš w Drježdźanach a wokolinja na frekwencach 98,4 a 99,3 MHz / DAB+ přijimać a po cyłym swěće na livestream słyšeć.

Colo radijo je “Swobodne radio”. To rěka, zo njejsmy wot pjenjezydawarjow a druhich zajimow wotwisni. Orientujemy so po charće zwjazka “Swobodnych radijow” w Němskej.

Program pola colo radija wuhotuja sobudźěłaćerjo čestnohamtsce. To su ludźo kaž ty, tuž móža wšitcy sobu skutkować.
Jeli chceš so wobdźělić, tak napisaj nam a wopytaj nas. Naše studijo je w

centralnym zawodźe „Zentralwerk“,
Riesaska dróha 32,
01127 Drježdźany-Pieschen.

Zetkamy so stajnje wutoru 19 hodź. k orga-plenumej. Wšitke aktualne terminy namakaš pódla teksta “Redakcijske posedźenja & orga”.