Wo colo radiju

Colo radijo je njekomercielne lokalne radijo, kotrež móžeš w Drježdźanach a wokolinja na frekwencach 98,4 a 99,3 MHz přijimać a po cyłym swěće na livestream słyšeć.
Colo radijo je “Swobodne radio”. To rěka, zo njejsmy wot pjenjezydawarjow a druhich zajimow wotwisni. Orientujemy so po charće zwjazka “Swobodnych radijow” w Němskej.

Program pola colo radija wuhotuja sobudźěłaćerjo čestnohamtsce. To su ludźo kaž ty, tuž móža wšitcy sobu skutkować.
Jeli chceš so wobdźělić, tak napisaj nam a wopytaj nas. Naše studijo je w centralnym zawodźe, Riesaska dróha 32, 01127 Drježdźany-Pieschen.
Zetkamy so stajnje wutoru 19 hodź. k orga-plenumej. Wšitke aktualne terminy namakaš pódla teksta “Redakcijske posedźenja & orga”.