So wobdźělić

Tu su wosom krokow k twojemu wusyłanju na coloRadijo podate. Jeli chceš mały přinosk wo někajkim zarjadowanju, wo wustajency abo
demo wusyłać, pósćel nam mejlku abo wopytaj nas w našim studiju w Drježdźanach. W našich aktualnych magacinach budźe za to městna.

  1. Spočatk twori twoja wusyłanska ideja. Formuluj hruby koncept wusyłanja.
  2. Zeznaj naše zasady. Informuj so na charće “Swobodnych radijow” w Němskej.
  3. Wobdźěl so na našej hłownej zhromadźiznje a předstaj nam twoju ideju.Terminy namakaš pod “Redakciske posedźenja & orga”. Při prěnich kročelach tebi rady pomhamy.
  4. Nahraj probowe wusyłanje. 60 mjeńšinow wupraja často wjace hač tysac słowow.
  5. Jeli twoje wusyłanje našim principijam wotpowěduja, dóstanješ na přichodnej hłownej zhromadźiznje stajny wusyłanski čas.
  6. Angažuj so a budź z čłonom. Colo radijo organizuje so čestnohamtsce a skića wšelake móžnosće: zawěsćenje wusyłanjow, zjawnostne dźěło, technika a sound, dalekubłanja a feedback.
  7. Ty zeznaješ žurnalistiske a techniske zakłady. W našich workshopach zeznaješ “swobodne radijo”, kak so interview wjedźe a kak so při plće měša.
  8. Měj wjeselo při dźěle!

Workshops

Colo radijo poskićuje wšitkim workshopy za wšelake medijowe temy. Typiske temy su: žurnalizm a rešerše, rěčny trening a studijowa technika. Wobdźěl so cyłe jednorje.